Başkent Konuşma ve Psikolojik Destek Merkezi Ankara

Bebek, çocuk, gençlik ruh sağlığı ve sık görülen problemler.

e-Posta Yazdır PDF

Bebek, çocuk, gençlik ruh sağlığı ve sık görülen problemler.

· Oral dönem (0 -  1,5 yaş aralığı)

· Anal dönem (1,5 – 2,5 - 3 yaş aralığı)

· Falik dönem (3 - 6 yaş aralığı)

· Ergenlik dönemi

· Emzirme

· Anne baba ile çocuğun birlikte yatması

· Davranışta kontrast

· Tuvalet alışkanlığı

· Kardeş kıskançlığı

· Oidupus ve elektra kompleksi

· Kleptomani

· Mastürbasyon

· Cinsel kimlik sorunları

· Resesif (çekingen ) çocuklar

· Tek çocuk sendromu

· Parmak emme, tırnak yeme obsesyonları

· Sünnet ve ruh sağlığı

· Korkular

· Boşanma, ölüm ve maruz kalma ruhsal travmalar

· Cep telefonu, bilgisayar, tablet, v.s teknoloji  bağımlılıkları

· Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

· Davranım bozukluğu

· Karşı olma karşı gelme bozukluğu

· Çocuklarda görülen tik ve filsasonlar

· Çocukların psikosomatik bozuklukları

· Çocuklarda görülen depresyonlar

· Kaygı korku ve heyecan bozuklukları (Anksiyeteler)

· Ayrılma kaygısı bozukluğu

· Başarı kaygısı - Sınav kaygısı

· Gece işemeleri (Altına kaçırma)

· Kaka kaçırma (Enkoprezis)

· Uyku bozuklukları

· Şizofreni

· Özgül öğrenme bozuklukları

· Yaygın gelişimsel bozukluklar

· Otistik bozukluklar

· Dezintegrafik bozukluk

· Asperger bozukluğu

· Rett bozukluğu

· Atipik otizm

· Duygu durum bozukluğu

· Zeka geriliği

· Zeka testleri (IQ)

· Kişilik testleri (Tipolojik testler)

· Bebeklik çocukluk anoreksisi

· Anoreksiye nevroza

· Bulimia

· Obezite

· Mutizim (Konuşma gecikmesi) konuşamama

· Kekeme

· Asosyallik

· Agorafobi