Başkent Konuşma ve Psikolojik Destek Merkezi Ankara

Psikoloji Hizmetleri

e-Posta Yazdır PDF

Sağlıklı, kaliteli, başarılı bir yaşam için; her türlü ruhsal, zihinsel, cinsel, sosyal ve bireysel sorunlarınızı çözüp kendinizi gerçekleştirme sürecinde uzman desteği vermekteyiz.

Bizim sloganımız şudur, ‘’samimiyetle iyileşmek isteyen, başarmak isteyen herkes iyileşebilir başarabilir.’’ İstisnaların dışında.

Unutmayınız!  insan neye inanırsa haklı çıkar.

Hipnoz ve telkin temel teşhis tedavi yöntemlerimizdir.

‘’Erken tanı… erken ve hızlı tedavi ‘’… yüzde yüz mahremiyet yaklaşımında profesyonel yardımcınız danışmanınız…

 

 

 

Başlıca hizmet alanlarımız aşağıdaki başlılarda toplayabiliriz.

1 - Bebek, çocuk, gençlik ruh sağlığı ve sık görülen problemler.

· Oral dönem (0 -  1,5 yaş aralığı)

· Anal dönem (1,5 – 2,5 - 3 yaş aralığı)

· Falik dönem (3 - 6 yaş aralığı)

· Ergenlik dönemi

· Emzirme

· Anne baba ile çocuğun birlikte yatması

· Davranışta kontrast

· Tuvalet alışkanlığı

· Kardeş kıskançlığı

· Oidupus ve elektra kompleksi

· Kleptomani

· Mastürbasyon

· Cinsel kimlik sorunları

· Resesif (çekingen ) çocuklar

· Tek çocuk sendromu

· Parmak emme, tırnak yeme obsesyonları

· Sünnet ve ruh sağlığı

· Korkular

· Boşanma, ölüm ve maruz kalma ruhsal travmalar

· Cep telefonu, bilgisayar, tablet, v.s teknoloji  bağımlılıkları

· Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

· Davranım bozukluğu

· Karşı olma karşı gelme bozukluğu

· Çocuklarda görülen tik ve filsasonlar

· Çocukların psikosomatik bozuklukları

· Çocuklarda görülen depresyonlar

· Kaygı korku ve heyecan bozuklukları (Anksiyeteler)

· Ayrılma kaygısı bozukluğu

· Başarı kaygısı - Sınav kaygısı

· Gece işemeleri (Altına kaçırma)

· Kaka kaçırma (Enkoprezis)

· Uyku bozuklukları

· Şizofreni

· Özgül öğrenme bozuklukları

· Yaygın gelişimsel bozukluklar

· Otistik bozukluklar

· Dezintegrafik bozukluk

· Asperger bozukluğu

· Rett bozukluğu

· Atipik otizm

· Duygu durum bozukluğu

· Zeka geriliği

· Zeka testleri (IQ)

· Kişilik testleri (Tipolojik testler)

· Bebeklik çocukluk anoreksisi

· Anoreksiye nevroza

· Bulimia

· Obezite

· Mutizim (Konuşma gecikmesi) konuşamama

· Kekeme

· Asosyallik

· Agorafobi

2 - Yetişkin Psikiyatri

· Anksiyete bozuklukları

· Yaygın anksiyete bozuklukları

· Panik atak bozuklukları

· Sosyal anksiyete bozuklukları

· Obsesif kompülsif bozukluklar

· Travma sonrası stres bozuklukları

· Özgül fobiler

· Ameliyat öncesi ve sonrası travma rehabilitasyonları

· Duygu durum bozuklukları

· Depresif bozukluklar

· Uyum bozukluları

· İki uçlu (Bipolar manik depresif)bozukluklar

3 -  Psikotik Bozukluklar

· Şizofreni ve sanrısal bozukluk

· Psikozlar

· Somatoform bozuklukları

· Bilişsel bozukluklar

· Dissosyatif bozukluklar

· Alkol ve madde kullanım bozuklukları

· Yeme bozuklukları

· Uyku bozuklukları

· Kişilik bozuklukları

· Aldatma ve kişilik sorunları

· Öfke - öfke kontrolü sorunları

· Amnezi, yaşlılık bunaması

· Orta yaş bunaması

· Paranoya (kuruntu)