Başkent Konuşma ve Psikolojik Destek Merkezi Ankara

Pelteklik

e-Posta Yazdır PDF

Dil peltekliğinin nedenleri çeşitlidir: Müzmin nezle, bademciklerin hastalanmasından dolayı burundan konuşma, kısmi sağırlık, yarık damak bu duruma neden olabilir.

Bir harfin çıkarılamayarak bir diğeri ile değirilmesidir. Bu durum dilin yeterince eğitilmemesinden, lehçelerin

yapısından veya bazı dillerin fazla etkisinde kalmaktan kaynaklanabilir. Türkçe üzerinde tespit edilen pelteklik türleri

aşağıda belirtilmiştir.

Zeleştirme: (J) yeri(Z). Örnek: Jale-Zale, Jilet-Zilet,

Seleştirme: Ş yerine S. Örnek: Paşâm-Pasam, şapka-Sapka

Jeleştirme: C yerine J. Örnek: Ancak-Anjak), Kucak -Kujak

Şeleştirme: S yerine Ş. Örnek: Sana söylüyorum-yerine sana şöylüyorum

Leleştirme: (R) yerine (L). Örnek: Birader-Bilader, Berber-Belber, Merhem-Melhem, Terlik-Tellik

İnce â yerine kalın a: Kemâl-Kemal, Lâstik-Lastik

Yukarıdaki örneklerde ilk sırada belirtilen sesler çıkarılamadığından ikinci sesler onların yerine ikame edilmektedir.

Bu seslerin çıkarılamaması durumunda bunların üzerinde uygun alıştırmaların sık sık yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki kelimeleri eğiticinin özel uyarılarını dikkate alarak tekrar ediniz. Eğer bu seslerin herhangi biriyle ilgili

sorununuz yoksa geçebilirsiniz.

J- Jilet, jandarma, jale, jumbo,

Ş- Paşa, şaka, şakir, şeker

R- Rüya, hücreler, hürrem, harran, sarraf

A- Lale, lastik, lahana, kamil (altı çizilenler ince)

S- Sorgun, hassasiyet, fason